Mini krautuvai Teleskopiniai krautuvai Ekskavatoriai Transporto nuoma Konteinerinės patalpos Nuomos kaina Nuomos kaina nurodyta prie kiekvieno technikos įrenginio. Į nuomos kainą įskaičiuotas techninis aptarnavimas nuomos periodu, operatoriaus darbas ir kuras. Minimalus užsakymas - 3 val. Pristatymas Nuomojant techniką be operatoriaus, jos pristatymas / išvežimas miesto ribose  - 30 EUR be PVM (į vieną pusę) Už miesto ribų 1 km -  1 EUR be PVM Nuomojant techniką su operatoriumi, jos pristatymas / išvežimas miesto ribose  - 35 EUR be PVM Už miesto ribų 1 km - 1 EUR be PVM Bendros nuomos sąlygos JURIDINIAM ASMENIUI: - įranga juridiniam asmeniui nuomojama sudarius įrangos nuomos sutartį; - nuomotojas nuomojamą įrangą perduoda juridinio asmens vadovui arba atitinkamas teises turinčio juridinio asmens įgaliotam asmeniui; - asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu, turi pateikti įgaliojimą veikti juridinio asmens vardu patvirtinantį dokumentą ir asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka. FIZINIAM ASMENIUI: - fizinis asmuo, pageidaujantis išsinuomoti įrangą, turi pateikti asmens tapatybės originalius dokumentus (pasirinktinai) su nuotraukomis - pasą, asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ir gyvenamąją vietą patvirti-nantį dokumentą (gali būti automobilio techninis pasas, jei klientas yra automobilio savininkas); - fizinis asmuo turi nurodyti kur, kokiu tikslu ir kokiam laikotarpiui bus naudojama nuomojama įranga; - telefono numerį, kuriuo šis klientas bus pasiekiamas. Jei fizinis asmuo nesutinka, kad būtų padarytos jo pateiktų asmens dokumentų kopijos arba atsisako pateikti išvardintus dokumentus, įranga jam gali būti nuomojama tik nuomotojo vadovybės nustatytais atvejais ir sąlygomis (imamas piniginis užstatas); Technika nuomojama su operatoriumi arba be jo. Jei nuomojama be operatoriaus, nuomotojas nemoko ir neįsipareigoja nuomininko (nuomininko darbuotojų ir pan.) išmokyti dirbti su nuomojama įranga. Kiekvienas nuomininkas asmeniškai atsakingas, kad su išnuomota įranga dirbtų tik atitinkamas teises ir leidimus su ja dirbti turintis, tinkamai išmokytas ir su įrangos eksploatavimo instrukcijomis supažindintas asmuo. TECHNIKOS GRĄŽINIMAS Išnuomota technika grąžinama švari arba mokama už jos plovimą. UAB „Topra Group" pasilieka teisę keisti ir atnaujinti nuomos sąlygas.